metódy sociálnej práce

Služby

Ubytovanie
9 – 2-lôžkové izby , so samostatnou kúpeľňou
Pre našich seniorov poskytujeme bezpečnosť, pohodlie, súkromie a komfort. Všetky izby sú vybavené polohovateľnými lôžkami s antidekubitnými matracami. Bezpečnosť je zabezpečená aj signalizáciou na privolanie zdravotného personálu. Izby sú vybavené nočnými stolíkmi, komódou, skriňami, stolíkom so stoličkami.
Zdravotnícke služby
 • zdravotná starostlivosť – poskytovaná erudovaným personálom
 • nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť
 • meranie a sledovanie základných životných funkcií (krvný tlak, pulz, telesná teplota, glykémia), podávanie liekov, sledovanie bilancie tekutín, polohovanie, ošetrenie rán a dekubitov, preväzy, zabezpečenie hygieny, pomoc pri každodenných činnostiach, kŕmenie
 • objednávanie a doprovod prijímateľa na odborné vyšetrenie
 • zabezpečovanie liekov a kompenzačných pomôcok
Lekárske služby
 • v budove je zriadená ordinácia, v ktorej sa poskytuje 1 x do týždňa zdravotná starostlivosť prostredníctvom praktického lekára v ambulancii alebo priamo na izbe prijímateľa
Rehabilitačné služby
 • poskytované službou ADOS
Stravovacie služby
 • 5x denne v priestoroch jedálne s výhľadom na letnú terasu
 • ak stav prijímateľa vyžaduje donášku na izbu, strava je podávaná priamo na izbe
 • strava je prispôsobená stavu a diagnóze prijímateľa (klasická, diétna, diabetická, mixovaná...)
Samozrejmosťou je celodenný pitný režim.
Doplnkové služby
 • zabezpečujeme pedikúru, manikúru a kadernícke služby
 • pranie a žehlenie osobného ošatenia
 • upratovanie
 • pranie a žehlenie posteľnej bielizne

Kontaktujte nás

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, e-mailom, alebo osobne.
Rejdová 12
049 26 Rejdová
0948 187 679
058 / 7325893
info@domseniorovrejdova.sk
© 2024 Dom seniorov Rejdová, n.o.. Všetky práva vyhradené. Vytvorené pre Dom seniorov.