metódy sociálnej práce

Ako nám môžete pomôcť

Naše údaje:
Dom seniorov Rejdová, n. o., nezisková organizácia
049 26 Rejdová 12
IČO: 45732906
Všeobecná úverová banka, a.s.,
IBAN: SK 06 0200 0000 0032 3287710758

Ak ste sa rozhodli nám pomôcť, prostredníctvom poukázania Vášho podielu zaplatenej dane neziskovej organizácii Dom seniorov Rejdová, a neviete ako na to, spísali sme pre Vás stručný návod, čo je potrebné urobiť ak ste:

ZAMESTNANEC

 - do 15.2.2024 požiadať svojho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná Vaše ročné zúčtovanie a vystaví Vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane, doručíte do 30.4.2024 na Daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska.

.      2% z dane poukazujú zamestnanci

.      3% z dane môžu poukázať dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2023 viac minimálne 40 dobrovoľníckych hodín.
FYZICKÁ OSOBA
  • vo svojom daňovom priznaní vyhlásiť, že suma zodpovedajúca 2% (3%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi: Daňové priznanie FO typ A-VIII ODDIEL- vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona Daňové priznanie FO typ B – XII. ODDIEL – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
PRÁVNICKÁ OSOBA
  • vo svojom daňovom priznaní vyhlásiť, že suma zodpovedajúca 1% (2%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi/ prijímateľom
IV. časť - vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
  • Ak právnická osoba/firma v roku 2023 až do termínu (do 31.3.2024) na podanie daňového priznania a zaplatenej dane v roku 2022 Darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane- označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane
  • Ak právnicka osoba/firma v roku 2023 až do termínu (31.3.2024) na podanie daňového priznania zaplatenej dane v roku 2023 Nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane
TLAČIVO VYHLÁSENIE na venovanie 2% z daní za rok 2023 nájdete na našej webovej stránke www.domseniorovrejdova.sk a tiež sa tu nachádza tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Rovnako si ich môžete vyzdvihnúť aj osobne u nás.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez kontaktný formulár, alebo priamo prostredníctvom nášho e-mailu domseniorovrejdova@centrum.sk
Za Vašu ochotu pomôcť a za Vaše rozhodnutie venovať nám Vaše 2% , vopred ďakujeme.

Peter Hutník, Riaditeľ zariadenia
V zastúpení: Bc. Miriam Hutníková

Kontaktujte nás

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, e-mailom, alebo osobne.
Rejdová 12
049 26 Rejdová
0948 187 679
058 / 7325893
info@domseniorovrejdova.sk
© 2024 Dom seniorov Rejdová, n.o.. Všetky práva vyhradené. Vytvorené pre Dom seniorov.